Danh Mục
Khách Hàng Tiêu Biểu
Nhà Cung Cấp
Thống kê truy cập
Đang online: 106
Hôm nay: 1331
Hôm qua: 2150
Tuần này: 9994
Tất cả: 3532905
CAMERA HIKVISION
 • Camera Hikvision DS-2CE56C0T-IRP
  Camera Hikvision DS-2CE56C0T-IRP

  Giá bán: 610,000 VNĐ

 • Camera Hikvision DS-2CE56C0T-IR
  Camera Hikvision DS-2CE56C0T-IR

  Giá bán: 720,000 VNĐ

 • Camera Hikvision DS-2CE16C0T-IRP
  Camera Hikvision DS-2CE16C0T-IRP

  Giá bán: 640,000 VNĐ

 • Camera Hikvision DS-2CE16C0T-IR
  Camera Hikvision DS-2CE16C0T-IR

  Giá bán: 720,000 VNĐ

 • Camera Hikvision DS-2CE56C0T-IRM
  Camera Hikvision DS-2CE56C0T-IRM

  Giá bán: 820,000 VNĐ

 • Camera Hikvision DS-2CE16C0T-IT3
  Camera Hikvision DS-2CE16C0T-IT3

  Giá bán: 1,180,000 VNĐ

 • Camera Hikvision DS-2CE56C0T-IT3
  Camera Hikvision DS-2CE56C0T-IT3

  Giá bán: 1,180,000 VNĐ

 • Camera Hikvision DS-2CE16C0T-IT5
  Camera Hikvision DS-2CE16C0T-IT5

  Giá bán: 1,290,000 VNĐ

 • Camera Hikvision DS-2CE56D0T-IRP
  Camera Hikvision DS-2CE56D0T-IRP

  Giá bán: 1,000,000 VNĐ

 • Camera Hikvision DS-2CE56D0T-IR
  Camera Hikvision DS-2CE56D0T-IR

  Giá bán: 1,110,000 VNĐ

 • Camera Hikvision DS-2CE56D0T-IRM
  Camera Hikvision DS-2CE56D0T-IRM

  Giá bán: 1,220,000 VNĐ

 • Camera Hikvision DS-2CE16D0T-IR
  Camera Hikvision DS-2CE16D0T-IR

  Giá bán: 1,110,000 VNĐ

 • Camera Hikvision DS-2CE56D0T-IT3
  Camera Hikvision DS-2CE56D0T-IT3

  Giá bán: 1,430,000 VNĐ

 • Camera Hikvision DS-2CE16D0T-IT3
  Camera Hikvision DS-2CE16D0T-IT3

  Giá bán: 15,000,000 VNĐ

 • Camera Hikvision DS-2CE16D0T-IT5
  Camera Hikvision DS-2CE16D0T-IT5

  Giá bán: 1,720,000 VNĐ

 • Camera Hikvision DS-2CE16D7T-IT
  Camera Hikvision DS-2CE16D7T-IT

  Giá bán: 1,860,000 VNĐ

 • Camera Hikvision DS-2CE56D7T-ITM
  Camera Hikvision DS-2CE56D7T-ITM

  Giá bán: 1,860,000 VNĐ

 • Camera Hikvision DS-2CE16D7T-IT3
  Camera Hikvision DS-2CE16D7T-IT3

  Giá bán: 2,220,000 VNĐ

 • Camera Hikvision DS-2CE56D7T-IT3
  Camera Hikvision DS-2CE56D7T-IT3

  Giá bán: 2,150,000 VNĐ

 • Camera Hikvision DS-2CE16D7T-IT3Z
  Camera Hikvision DS-2CE16D7T-IT3Z

  Giá bán: 3,720,000 VNĐ

 • Camera Hikvision DS-2CE56D7T-IT3Z
  Camera Hikvision DS-2CE56D7T-IT3Z

  Giá bán: 3,580,000 VNĐ

 • Camera Hikvision DS-2CE16D8T-ITP
  Camera Hikvision DS-2CE16D8T-ITP

  Giá bán: 1,860,000 VNĐ

 • Camera Hikvision DS-2CE16D8T-IT
  Camera Hikvision DS-2CE16D8T-IT

  Giá bán: 1,930,000 VNĐ

 • Camera Hikvision DS-2CE56D8T-ITM
  Camera Hikvision DS-2CE56D8T-ITM

  Giá bán: 1,930,000 VNĐ

 • Camera Hikvision DS-2CE16D8T-IT3
  Camera Hikvision DS-2CE16D8T-IT3

  Giá bán: 2,290,000 VNĐ

 • Camera Hikvision DS-2CE16D8T-IT5
  Camera Hikvision DS-2CE16D8T-IT5

  Giá bán: 2,510,000 VNĐ

 • Camera Hikvision DS-2CE56D8T-IT3
  Camera Hikvision DS-2CE56D8T-IT3

  Giá bán: 2,220,000 VNĐ

 • Camera Hikvision DS-2CE16D8T-IT3Z
  Camera Hikvision DS-2CE16D8T-IT3Z

  Giá bán: 3,790,000 VNĐ

 • Camera Hikvision DS-2CE56D8T-IT3Z
  Camera Hikvision DS-2CE56D8T-IT3Z

  Giá bán: 3,650,000 VNĐ

 • Camera Hikvision DS-2CE16D8T-ITE
  Camera Hikvision DS-2CE16D8T-ITE

  Giá bán: 2,040,000 VNĐ

 • Camera Hikvision DS-2CE56D8T-ITME
  Camera Hikvision DS-2CE56D8T-ITME

  Giá bán: 2,040,000 VNĐ

 • Camera Hikvision DS-2CE16D8T-IT3E
  Camera Hikvision DS-2CE16D8T-IT3E

  Giá bán: 2,400,000 VNĐ

 • Camera Hikvision DS-2CE16D8T-IT5E
  Camera Hikvision DS-2CE16D8T-IT5E

  Giá bán: 2,610,000 VNĐ

 • Camera Hikvision DS-2CE56D8T-IT3E
  Camera Hikvision DS-2CE56D8T-IT3E

  Giá bán: 2,330,000 VNĐ

 • Camera Hikvision DS-2CE16D8T-IT3ZE
  Camera Hikvision DS-2CE16D8T-IT3ZE

  Giá bán: 3,900,000 VNĐ

 • Camera Hikvision DS-2CE56D8T-IT3ZE
  Camera Hikvision DS-2CE56D8T-IT3ZE

  Giá bán: 3,760,000 VNĐ

 • Camera Hikvision DS-2CC12D9T-IT3E
  Camera Hikvision DS-2CC12D9T-IT3E

  Giá bán: 4,650,000 VNĐ

 • Camera Hikvision DS-2CC52D9T-IT3E
  Camera Hikvision DS-2CC52D9T-IT3E

  Giá bán: 4,580,000 VNĐ

 • Camera Hikvision DS-2CC12D9T-IT5E
  Camera Hikvision DS-2CC12D9T-IT5E

  Giá bán: 4,940,000 VNĐ

 • Camera Hikvision DS-2CC52D9T-AITZE
  Camera Hikvision DS-2CC52D9T-AITZE

  Giá bán: 6,160,000 VNĐ

 • Camera Hikvision DS-2CE16F1T-IT
  Camera Hikvision DS-2CE16F1T-IT

  Giá bán: 1,220,000 VNĐ

 • Camera Hikvision DS-2CE56F1T-IT3
  Camera Hikvision DS-2CE56F1T-IT3

  Giá bán: 1,580,000 VNĐ

 • Camera Hikvision DS-2CE16F1T-IT3
  Camera Hikvision DS-2CE16F1T-IT3

  Giá bán: 1,650,000 VNĐ

 • Camera Hikvision DS-2CE16F1T-IT5
  Camera Hikvision DS-2CE16F1T-IT5

  Giá bán: 1,860,000 VNĐ

 • Camera Hikvision DS-2CE16F7T-IT
  Camera Hikvision DS-2CE16F7T-IT

  Giá bán: 2,360,000 VNĐ

 • Camera Hikvision DS-2CE56F7T-ITM
  Camera Hikvision DS-2CE56F7T-ITM

  Giá bán: 2,360,000 VNĐ

 • Camera Hikvision DS-2CE56F7T-IT3
  Camera Hikvision DS-2CE56F7T-IT3

  Giá bán: 2,430,000 VNĐ

 • Camera Hikvision DS-2CE16F7T-IT5
  Camera Hikvision DS-2CE16F7T-IT5

  Giá bán: 2,650,000 VNĐ

 • Camera Hikvision DS-2CE16F7T-IT5
  Camera Hikvision DS-2CE16F7T-IT5

  Giá bán: 2,860,000 VNĐ

 • Camera Hikvision DS-2CE56F7T-IT3Z
  Camera Hikvision DS-2CE56F7T-IT3Z

  Giá bán: 4,150,000 VNĐ

 • Camera Hikvision DS-2CE16F7T-IT3Z
  Camera Hikvision DS-2CE16F7T-IT3Z

  Giá bán: 4,080,000 VNĐ

 • Camera Hikvision DS-2CE16H1T-IT
  Camera Hikvision DS-2CE16H1T-IT

  Giá bán: 1,930,000 VNĐ

 • Camera Hikvision DS-2CE56H1T-ITM
  Camera Hikvision DS-2CE56H1T-ITM

  Giá bán: 1,930,000 VNĐ

 • Camera Hikvision DS-2CE16H1T-IT3
  Camera Hikvision DS-2CE16H1T-IT3

  Giá bán: 2,360,000 VNĐ

 • Camera Hikvision DS-2CE56H1T-IT3
  Camera Hikvision DS-2CE56H1T-IT3

  Giá bán: 2,290,000 VNĐ

 • Camera Hikvision DS-2CE16H1T-IT5
  Camera Hikvision DS-2CE16H1T-IT5

  Giá bán: 2,650,000 VNĐ

 • Camera Hikvision DS-2CE56H1T-IT3Z
  Camera Hikvision DS-2CE56H1T-IT3Z

  Giá bán: 3,870,000 VNĐ

 • Camera Hikvision DS-2AE4223T-A3
  Camera Hikvision DS-2AE4223T-A3

  Giá bán: 13,530,000 VNĐ

 • DS-2AE5230T-A(A3)
  DS-2AE5230T-A(A3)

  Giá bán: 18,970,000 VNĐ

 • DS-2AE4223TI-D
  DS-2AE4223TI-D

  Giá bán: 13,530,000 VNĐ

 • DS-2AE5223TI-A
  DS-2AE5223TI-A

  Giá bán: 18,970,000 VNĐ

 • DS-2AE7230TI-A
  DS-2AE7230TI-A

  Giá bán: 23,770,000 VNĐ

 • DS-2CD1201D-I3
  DS-2CD1201D-I3

  Giá bán: 1,500,000 VNĐ

 • DS-2CD1201-I3
  DS-2CD1201-I3

  Giá bán: 1,360,000 VNĐ

 • DS-2CD1201D-I5
  DS-2CD1201D-I5

  Giá bán: 1,720,000 VNĐ

 • DS-2CD1201-I5
  DS-2CD1201-I5

  Giá bán: 1,930,000 VNĐ

 • DS-2CD1301D-I
  DS-2CD1301D-I

  Giá bán: 1,500,000 VNĐ

 • DS-2CD1301-I
  DS-2CD1301-I

  Giá bán: 1,360,000 VNĐ

 • DS-2CD1002D-I
  DS-2CD1002D-I

  Giá bán: 1,860,000 VNĐ

 • DS-2CD1221-I3
  DS-2CD1221-I3

  Giá bán: 1,790,000 VNĐ

 • DS-2CD1321-I
  DS-2CD1321-I

  Giá bán: 1,790,000 VNĐ

 • DS-2CD2020F-I
  DS-2CD2020F-I

  Giá bán: 2,660,000 VNĐ

 • DS-2CD2020F-IW
  DS-2CD2020F-IW

  Giá bán: 3,000,000 VNĐ

 • DS-2CD2042WD-I
  DS-2CD2042WD-I

  Giá bán: 4,300,000 VNĐ

 • DS-2CD2120F-I
  DS-2CD2120F-I

  Giá bán: 2,660,000 VNĐ

 • DS-2CD2120F-IW
  DS-2CD2120F-IW

  Giá bán: 2,660,000 VNĐ

 • DS-2CD2120F-IWS
  DS-2CD2120F-IWS

  Giá bán: 3,270,000 VNĐ

 • DS-2CD2142FWD-I
  DS-2CD2142FWD-I

  Giá bán: 4,090,000 VNĐ

 • DS-2CD2142FWD-IWS
  DS-2CD2142FWD-IWS

  Giá bán: 5,110,000 VNĐ

 • DS-2CD2522FWD-I
  DS-2CD2522FWD-I

  Giá bán: 5,110,000 VNĐ

 • DS-2CD2522FWD-IW
  DS-2CD2522FWD-IW

  Giá bán: 5,520,000 VNĐ

 • DS-2CD2522FWD-IWS
  DS-2CD2522FWD-IWS

  Giá bán: 5,860,000 VNĐ

 • DS-2CD2542FWD-I
  DS-2CD2542FWD-I

  Giá bán: 5,520,000 VNĐ

 • DS-2CD2542FWD-IW
  DS-2CD2542FWD-IW

  Giá bán: 6,000,000 VNĐ

 • DS-2CD2542FWD-IWS
  DS-2CD2542FWD-IWS

  Giá bán: 6,340,000 VNĐ

 • DS-2CD2T22WD-I8
  DS-2CD2T22WD-I8

  Giá bán: 4,800,000 VNĐ

 • DS-2CD2322WD-I
  DS-2CD2322WD-I

  Giá bán: 4,220,000 VNĐ

 • DS-2CD2342WD-I
  DS-2CD2342WD-I

  Giá bán: 5,440,000 VNĐ

 • DS-2CD2Q10FD-IW
  DS-2CD2Q10FD-IW

  Giá bán: 4,090,000 VNĐ

 • DS-2CD2420F-IW
  DS-2CD2420F-IW

  Giá bán: 2,660,000 VNĐ

 • DS-2CD2442FWD-IW
  DS-2CD2442FWD-IW

  Giá bán: 4,230,000 VNĐ

 • DS-2CD2620F-I
  DS-2CD2620F-I

  Giá bán: 5,450,000 VNĐ

 • DS-2CD2620F-IS
  DS-2CD2620F-IS

  Giá bán: 5,860,000 VNĐ

 • DS-2CD2642FWD-I
  DS-2CD2642FWD-I

  Giá bán: 7,980,000 VNĐ

 • DS-2CD2642FWD-IZ
  DS-2CD2642FWD-IZ

  Giá bán: 9,070,000 VNĐ

 • DS-2CD2642FWD-IZS
  DS-2CD2642FWD-IZS

  Giá bán: 9,340,000 VNĐ

 • DS-2CD2720F-I
  DS-2CD2720F-I

  Giá bán: 5,730,000 VNĐ

 • DS-2CD2742FWD-I
  DS-2CD2742FWD-I

  Giá bán: 8,110,000 VNĐ

 • DS-2CD2742FWD-IZ
  DS-2CD2742FWD-IZ

  Giá bán: 9,200,000 VNĐ

 • DS-2CD2742FWD-IZS
  DS-2CD2742FWD-IZS

  Giá bán: 9,550,000 VNĐ

 • DS-2CD2942F-I
  DS-2CD2942F-I

  Giá bán: 10,090,000 VNĐ

 • DS-2CD2955FWD-I
  DS-2CD2955FWD-I

  Giá bán: 12,140,000 VNĐ

 • DS-2CD6362F-I
  DS-2CD6362F-I

  Giá bán: 18,070,000 VNĐ

 • DS-2CD6424FWD-10(20)
  DS-2CD6424FWD-10(20)

  Giá bán: 10,980,000 VNĐ

 • DS-2CD2025FHWD-I
  DS-2CD2025FHWD-I

  Giá bán: 4,770,000 VNĐ

 • DS-2CD2125FHWD-I
  DS-2CD2125FHWD-I

  Giá bán: 4,910,000 VNĐ

 • DS-2CD2T25FHWD-I8
  DS-2CD2T25FHWD-I8

  Giá bán: 5,590,000 VNĐ

 • DS-2CD2325FHWD-I
  DS-2CD2325FHWD-I

  Giá bán: 4,840,000 VNĐ

 • DS-2CD2055FWD-I
  DS-2CD2055FWD-I

  Giá bán: 5,390,000 VNĐ

 • DS-2CD2085FWD-I
  DS-2CD2085FWD-I

  Giá bán: 7,500,000 VNĐ

 • DS-2CD2155FWD-I
  DS-2CD2155FWD-I

  Giá bán: 5,590,000 VNĐ

 • DS-2CD2155FWD-IS
  DS-2CD2155FWD-IS

  Giá bán: 5,860,000 VNĐ

 • DS-2CD2185FWD-I
  DS-2CD2185FWD-I

  Giá bán: 7,640,000 VNĐ

 • DS-2CD2T55FWD-I8
  DS-2CD2T55FWD-I8

  Giá bán: 6,270,000 VNĐ

 • DS-2CD2T85FWD-I8
  DS-2CD2T85FWD-I8

  Giá bán: 8,390,000 VNĐ

 • DS-2CD2355FWD-I
  DS-2CD2355FWD-I

  Giá bán: 5,450,000 VNĐ

 • DS-2CD2385FWD-I
  DS-2CD2385FWD-I

  Giá bán: 7,640,000 VNĐ

 • DS-2CD2755FWD-IZ
  DS-2CD2755FWD-IZ

  Giá bán: 11,110,000 VNĐ

Giỏ hàng của bạn
Hỗ Trợ

Mr. Phẩm

0938 86 74 77

Ms. Diểm

0938 86 74 78

Ms. Son

0918 86 74 77

Ms. Vân

0919 19 74 77

(08) 668 424 67

(08) 371 553 80

Ms. Phương

0934.127.776

Ms: Phương

0938.109.995

Ms. Suyên

07106559977

TIẾP NHẬN BẢO HÀNH VÀ HỖ TRỢ KỸ THUẬT

1900.636199

CHI NHÁNH HÀ NỘI

1900636199

FaceBook
 
 
Mô Hình & Giải Pháp
Tin tức công nghệ